Familieberichten

coronavirus voorzorgsmaatregelen update 1 september

° uitvaarten bespreken proberen we zoveel mogelijk via telefoon of digitale weg, indien een afspraak nodig blijkt kan dit alleen in ons bureel met een max. van 2 pers, de thuisblijvers kunnen desnoods opgebeld worden tijdens het gesprek.

° plechtigheden kunnen doorgaan in onze aula voor max 50 pers, in andere gebouwen tot max 200 pers waar de nodige 1,5 m kan aangehouden  worden. (zal overal verschillend zijn)

° koffietafels mogen weer tot maximum 50 personen.

° groeten kan in ons funerarium enkel in beperkte kring tenzij er een groetmoment voorzien is dat vermeld staat op de rouwbrief, de naaste familie zal hierbij niet altijd aanwezig zijn. Wij vragen jullie ook niet af te spreken of na te praten met de naaste familie of met vrienden, kennissen, buren, ... aan onze voordeur wegens het samenscholingsverbod van max. 10 personen. In deze periode steunen we elkaar via telefoon, website, kaartjes of andere media

° bloemen bestellen voor een overledene kan alleen via website, mail of telefoon. Geef een bedrag door en wij passen de stijl en kleur aan aan de gekozen stukken van de familie, we bezorgen je ons rekeningnummer of vraag een factuur.

° een mondmasker dragen in onze gebouwen is verplicht, inclusief aula,                   alleen zo beschermen we elkaar!